This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

14 lý do nhiều người không muốn rời Canada

Canada đứng thứ 3 thế giới về trữ lượng dầu mỏ chỉ sau Venezuela và Saudi Arabia. Thiên nhiên rất hào phóng với đất nước

Canada – Quốc gia thu hút doanh nhân Việt, nhờ đâu?

Việc chăm sóc người dân của chính phủ Canada rất chu đáo và chế độ phúc lợi xã hội ngày càng hoàn thiện với mục

Những điều kiện thi nhập quốc tịch Mỹ cho người định cư

Một số trường hợp được miễn thi bằng tiếng Anh, tuy nhiên đương đơn vẫn phải thi bằng tiếng Việt. Và nếu được miễn thi

Một số thông tin mới nhất về việc nhập quốc tịch Mỹ cần lưu ý

Trước hết, đương đơn xin nhập tịch phải có Thẻ Xanh và phải xứng đáng với Thẻ Xanh này. Thí dụ, nếu một thường trú

Thi quốc tịch Mỹ và những quy định về thời gian cư trú cần nắm rõ

Nếu quý vị sử dụng thời gian quá nhiều ở ngoài Hoa Kỳ trong thời gian 3 hoặc 5 năm, Sở di trú có thể

Thắc mắc: Làm thế nào để trở thành công dân Mỹ??

Ngoài ra, người luyện thi cũng phải biết những chuyện như Hoa Kỳ có mấy thẩm phán tối cao, hoặc trong trường hợp Tổng thống


Định Cư Nước Ngoài 2019 – Định Cư Mỹ – Luật Định Cư Nước Ngoài