con người New Zealand

Tìm hiểu sự phong phú về nét sống của cuộc sống New Zealand

New Zealand cũng có những nhân vật nổi tiếng như Edmund Hillary và Ernest Rutherford. Nền văn hóa của New Zealand rất phong phú và

Khám phá con người và văn hóa New Zealand

Lịch sử của đất nước bị ảnh hưởng chủ yếu bởi các nền văn hóa Māori, châu Âu, Đảo Thái Bình Dương và châu Á