kinh tế Canada

Tại sao định cư Canada luôn luôn hấp dẫn người Việt?

Hiện nay, sinh viên quốc tế tại Canada còn có giá trị hơn cả những ngành xuất khẩu aluminium thô hoặc các sản phẩm ngoài

Canada – Quốc gia thu hút doanh nhân Việt, nhờ đâu?

Việc chăm sóc người dân của chính phủ Canada rất chu đáo và chế độ phúc lợi xã hội ngày càng hoàn thiện với mục