quyền lợi định cư úc

Các điều kiện và quyền lợi chương trình định cư Úc visa thường trú 888B

Người nộp đơn và các thành viên gia đình đều không tham gia các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư không được chấp nhận

Những điều kiện và quyền lợi chương trình định cư Úc visa tạm trú 188B

Sau khi được chấp thuận và nhận được thị thực tạm trú 188B, nhà đầu tư sẽ duy trì khoản đầu tư vào trái phiếu