thẻ xanh

Thắc mắc: Định cư diện vợ chồng bao lâu sẽ nhận được thẻ xanh?

Tính từ ngày ký hôn thú cho tới khi đặt chân đến Hoa Kỳ dưới 2 năm, quý vị sẽ được cấp thẻ xanh thường

Một số thông tin mới nhất về việc nhập quốc tịch Mỹ cần lưu ý

Trước hết, đương đơn xin nhập tịch phải có Thẻ Xanh và phải xứng đáng với Thẻ Xanh này. Thí dụ, nếu một thường trú