tư vấn định cư mỹ

Thắc mắc: Điều gì cần quan tâm khi làm hồ sơ EB-5?

Thành công của hồ sơ có liên quan mật thiết đến dự án EB5. Nếu hồ sơ bị bác do dự án thì nhà đầu

Sự khác biệt giữa công dân và thường trú nhân Mỹ là gì?

Với những người đã có quốc tịch Hoa Kỳ thì quyền lợi họ nhận được cũng đầy đủ và bền vững hơn thường trú nhân.