việc làm ở mỹ

Một số vấn đề cần quan tâm khi nhập cư và tìm việc làm ở Mỹ

Để tìm kiếm các công việc trên phạm vi liên bang, bạn có thể truy cập cổng thông tin USAJOBS.gov. Đây là website chính thức

Nhất định bạn phải biết điều này khi sang Mỹ định cư

Để hỗ trợ cho những người nhập cư có những thông tin, chính phủ Hoa Kỳ đã lập ra nhiều trung tâm dịch vụ hỗ

Thắc mắc: Tại sao thường trú nhân nên xin nhập quốc tịch Mỹ?

Một điều vô cùng bất tiện là đối với thường trú nhân chính sách qua nước ngoài du lịch sẽ khó khăn hơn và không