visa định cư mỹ

Đồng giới và các vấn đề xung quanh việc kết hôn cần ghi nhớ

Đặc biệt, kể từ khi Toà án tối cao Mỹ huỷ bỏ lệnh cấm kết hôn đồng giới và cho phép bảo lãnh kết hôn

Tại sao gia hạn visa qua bưu điện vẫn phải phỏng vấn lại lần nữa?

Tuy nhiên, Đại sứ quán vẫn giữ quyền yêu cầu phỏng vấn và bổ sung thêm bất cứ thông tin cần thiết khi có nghi