Thắc mắc: Điều gì cần quan tâm khi làm hồ sơ EB-5?

Thành công của hồ sơ có liên quan mật thiết đến . Nếu hồ sơ bị bác do dự án thì nhà đầu tư sẽ mất thêm thời gian để nộp sang dự án mới. Một điều nữa cần quan tâm là chủ dự án, nhà phát triển dự án.

Luật và các quy tắc có thể rất nhiều nhưng tóm lại, nhà đầu tư cần lưu ý nhiều nhất đến hai điều dưới đây khi làm hồ sơ EB5.

1. Nguồn tiền

Đây là yếu tố quyết định của hồ sơ. Khi nguồn tiền đầu tư vào dự án được rõ ràng, chi tiết thì hồ sơ sẽ có khả năng thành công cao hơn. Một khi nguồn tiền đầu tư được thiết lập chặt chẽ thì nhà đầu tư có thể an tâm, dù cho hồ sơ có bị bác vì dự án thì nhà đầu tư vẫn có thể chuyển nguồn tiền đầu tư này dự án mới. Và trong trường hợp này, hồ sơ chắc chắn được chấp thuận vì nguồn tiền đã ổn ngay từ đầu.

2. Dự án

Thành công của hồ sơ có liên quan mật thiết đến dự án EB5. Nếu hồ sơ bị bác do dự án thì nhà đầu tư sẽ mất thêm thời gian để nộp sang dự án mới. Một điều nữa cần quan tâm là chủ dự án, nhà phát triển dự án. Phần lớn các dự án hiện nay đều được thực hiện theo mô hình cho vay vốn. Vì vậy, nhà đầu tư cần kiểm tra khả năng, tiểu sử của công ty huy động vốn. Đồng thời nhà đầu tư cũng nên kiểm tra khả năng thành công cũng như khả năng hoàn vốn của dự án. Ví dụ: Công ty A đại diện nhà đầu tư cho dự án B vay vốn thì vấn đề cần đặt ra là nếu B thất bại thì vốn sẽ được hoàn như thế nào.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *