Tiến trình hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ cần nắm

Chấp thuận VISA: nhân viên lãnh sự sẽ giữ lại hộ chiếu và trong vòng 14 ngày sẽ chuyển hộ chiếu có dán visa về địa chỉ của đương đơn.

Thường trú nhân và công dân Hoa Kỳ đều có thể bảo lãnh người thân trực hệ của mình. Tuy nhiên, thường trú nhân không được một số quyền ưu tiên như công dân Hoa Kỳ.
Thông thường, tiến trình xử lý một hồ sơ bảo lãnh sẽ đi qua các giai đoạn sau:

1. USCIS (Sở Di Trú và Quốc Tịch Hoa Kỳ)
2. NVC (Trung tâm Thị Thực Quốc Gia)
3. The U.S. Consulate (lãnh sự quán Hoa Kỳ)

I/ USCIS:

USCIS sẽ là cơ quan đầu tiên xét duyệt hồ sơ định cư.

Bất cứ ai muốn được xin định cư vào Hoa Kỳ đều phải nộp hồ sơ vào USCIS. Khi nộp vào USCIS, người bảo lãnh sẽ được nhận được giấy báo nhận hồ sơ (I-797C). Khi USCIS chấp thuận, người bảo lãnh sẽ nhận được giấy báo chấp thuận hồ sơ (I-797) và hồ sơ sẽ được chuyển qua Trung tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC).

Thời gian xử lý hồ sơ tại Sở Di Trú

II/ NVC:

NVC là một bộ phận của trực thuộc bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giữ vai trò cầu nối giữ USCIS và bộ phận phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán.

Nếu như USCIS có nhiệm vụ kiểm tra những yếu tố cần thiết theo thì NVC có nhiệm vụ kiểm tra những yếu tố đủ để cho những đương đơn này có thể được nhập cảnh Hoa Kỳ như xác nhận họ có phải:

– gánh nặng cho Hoa Kỳ hay không;
– là mối nguy hại cho Hoa Kỳ hay không.

Tại đây, các viên chức chính phủ sẽ giữ hồ sơ và giải quyết khi hồ sơ tới lượt được cấp thị thực tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài (ngày đáo hạn).

Lịch chiếu khán di dân tháng 10 năm 2018

Đơn bảo lãnh có thể được lưu trữ tại NVC trong vòng từ vài tháng đến nhiều năm tùy theo diện bảo lãnh cũng như quê hương của người thụ hưởng.

Sau khi NVC đã hoàn tất các thủ tục kiểm tra và thông báo hoàn tất hồ sơ, cấp ngày phỏng vấn và chuyển về Lãnh Sự Quán Mỹ tại quốc gia đương đơn đang cư ngụ.

III/ U.S Consulate General

Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình bảo lãnh, mọi phán quyết của nhân viên Lãnh Sự đều là quyết định cuối cùng.

Các kết quả thường gặp sau buổi phỏng vấn:

– Chấp thuận VISA: nhân viên lãnh sự sẽ giữ lại hộ chiếu và trong vòng 14 ngày sẽ chuyển hộ chiếu có dán visa về địa chỉ của đương đơn.
– Yêu cầu bổ sung: Nếu viên chức lãnh sự cảm thấy không tin tưởng mối quan hệ là mối quan hệ thật hoặc hồ sơ bổ sung vẫn không đáp ứng được yêu cầu của nhân viên lãnh sự, đương đơn có thể sẽ bị điều tra.

– Từ chối: có 4 trường hợp:

1. Kết quả sau khi điều tra không thuyết phục được Lãnh Sự Quán
2. Kết quả điều tra của Lãnh Sự Quán phát hiện có gian dối
3. Từ chối ngay từ lần phỏng vấn đầu do phát hiện gian dối
4. Từ chối ngay lần đầu phỏng vấn do phát hiện ra quá khứ gian dối nhưng tin mối quan hệ

Việc chuẩn bị phỏng vấn ngoài việc tóm tắt, tổng hợp thông tin lại mà còn chuẩn bị tinh thần cho đương đơn cũng như nhận biết những tình huống có thể phát sinh trong suốt buổi phỏng vấn.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *